Robotisering (RPA) ble bankenes redning da krisen inntraff

I takt med økende registrerte tilfeller av COVID-19 opplevde bankene i Sparebank 1-gruppen en stor økning i antall henvendelser med forespørsler om avdragsfrihet og renteendring på lån. Se hvordan Robotic Process Automation (RPA) hjalp bankene å håndtere flommen av henvendelser.

Sparebank 1 - SamSpar
Pexels andrea piacquadio 3784391

Ta kon­takt for å høre mer om hvor­dan RPA kan hjelpe din bedrift!

Christoffer Pettersen
Managing Partner