Avo ønsker å være med på dugnaden

16.03.2020

Vi ønsker å være med på dugnaden, enten det er gjennom å bidra til å etablere en engasjerende og effektiv virtuell teamkultur, bistå med digital prosjektledelse, gjennomføre virtuell opplæring, automatisere kundedialog ved økning i antall henvendelser, automatisere søknader som øker i krisen, eller automatisere arbeidsoppgaver for å redusere risiko hvis kapasitet blir lavere i en periode.

Samfunnet står nå ovenfor en alvorlig situasjon med spredning av COVID-19, og de langsiktige konsekvensene av dette viruset for befolkning og økonomi er usikre. Nå er Norge stengt ned på ubestemt tid. Ansatte blir sendt hjem til obligatorisk hjemmekontor, permittert, eller i verste konsekvens mister jobben. Små og store selskaper sliter kapasitetsmessig og økonomisk. Vi må alle delta i den nasjonale dugnaden for å begrense spredningsfrekvensen på smitte, støtte opp den store innsatsen til helsevesenet og ta vare på hverandre!

I Avo har vi de siste dagene sett en ENORM mobilisering hvor hver enkelt ansatt har tatt ansvar for å finne nye måter vi kan bidra med verdiskapning hos eksisterende og nye kunder i denne krevende perioden. Herunder løsninger på krisetiltak og omstilling som fokuserer på at kortsiktige verdier også blir langsiktige. Vi ønsker å være med på dugnaden. Allerede på et par dager har vi bistått kunder med viktige tiltak som eksempelvis:

 1. Bistand til å utarbeide nye virtuelle samhandlingsformer, virtuell teamledelse og virtuell kulturbygging for å opprettholde kritiske funksjoner så vel som et godt arbeidsmiljø
 2. Virtuell opplæring i automatiseringsteknologi for å øke kapasitet og kompetanse på arbeid med automatisering av kundedialog eller arbeidsprosesser
 3. Utvikling av en COVID-19 chatbot som håndterer en stor økning i antall henvendelser hos kundesupport
 4. Automatisering av arbeidsprosesser som nå plutselig har fått et stort volum, eks. søknad om avdragsfrihet til bankene, eller oppgradering av mobildataabonnement for medarbeidere som må jobbe hjemme.

Hvordan kan Avo bidra?

Vi ser at det selskaper trenger nå er annerledes enn tidligere. Selskaper vil komme til å slite med intern kapasitet grunnet sykefravær, permitteringer og oppsigelser, mangel på fysisk tilstedeværelse og andre konsekvenser som kommer av et stengt Norge. Samtidig er det viktig å sørge for at kortsiktige verdier også blir langsiktige. At vi skaper kortsiktige løsninger som er skalerbare, som kan bygges på etter krisen er over, og som enkelt kan konfigureres og endres ved behov. Når det er sagt ønsker vi også å tilby flere spissede tjenester nå enn tidligere – og dette med RASK implementering! Alle arbeidsoppgaver vil foregå remote – noe vi er nokså erfarne med fra før!

P1100927
 • Automatisering av mindre arbeidsoppgaver og monitorering av rigg

  Vi tilbyr et team som raskt kan ta over og drifte en RPA-rigg raskt, og som kan bistå i utvikling av mindre arbeidsoppgaver. Dette er et tilbud for å skape en større fleksibilitet i organisasjonen og redusere risiko hvis kapasitet blir lavere i en periode.
 • Automatisering av kundedialogen ved økning i antall henvendelser

  Vi tilbyr et team som raskt kan kartlegge muligheter for å effektivisere kundedialogen grunnet økning i henvendelser, og utvikle en løsning for automatisert kundedialog. Dette kan eksempelvis være en chatbot og chat som etter kun et par uker kan da størsteparten av kundehenvendelser. Dette er også et tilbud for å skape større fleksibilitet og redusere risiko dersom kapasitet reduseres samtidig som antall henvendelser øker.
 • Digitalisering og automatisering av søknader, kanselleringer, registreringer og lignende i peak-perioder

  Vi ser at det vil bli en økt mengde søknader og henvendelser til selskaper, samt et økt informasjonsbehov blant arbeidsgivere. Vi tilbyr derfor et team som raskt kan digitalisere og automatisere alt fra registrering av forsikringssøknader og kansellering av flytur til reisehistorikk og sykeregistrering av ansatte. Dette er et tilbud for å redusere behov for ressurser ved peak perioder, spesielt når selskaper blir nødt til å redusere bemanning ved permittering og oppsigelse.
 • Bistand til digital prosjektledelse

  Vi tilbyr erfarne digitale prosjektledere med spesialisering innen beste praksis gjennom moderne kommunikasjonsteknologi, fildeling, styringsverktøy, digitale tavler og ledelse av virtuelle team. Vi tilbyr en rådgivning rundt hvordan du kan på kort tid utvikle en virtuell kultur for EFFEKTIV og ENGASJERENDE samhandling. Gjennom bistand fra våre erfarne prosjektledere, enten som sparringspartner eller som støtte til gjennomføring, vil vi kunne sikre kontinuitet i endringsinitiativer som ikke bør stanses.
 • Remote opplæring

  Vanligvis tilbyr vi kurs med fysisk oppmøte, men i tiden fremover har vi endret alle kurs til virtuelle kurs. Vi har allerede fått testet ut vår første runde med virtuell opplæring i automatiseringsteknologien Blue Prism med deltakere fra ulike selskaper som gikk over all forventning. Vi ser derfor ingen grunn til å stoppe med kursing i tiden som kommer, og vil derfor tilby kurs til våre kunder.

Ønsker dere bistand?

Har du en utfordring du ønsker å diskutere med en tech-nerd? Trenger du veiledning fra erfarne prosjektledere med ekspertkompetanse på digitale endringsprosesser?

Kontakt oss på (+47) 22 11 06 00.

Christoffer Pettersen
Managing Partner