Covid-19, teknologi som en del av løsningen

16.03.2020

Hovedutfordringen vi ser i markedet i dag er ikke nødvendigvis mangel på informasjon, men det å gi brukeren korrekt og oppdatert informasjon for deres spesifikke henvendelse. Conversational AI og chatbots kan tilby kritisk støtte og avlastning hvor pågangen øker enormt, og samtidig redusere risiko og kost tilknyttet manuelle prosesser. Vi har en rekke kunder som på imponerende vis har kastet seg rundt og utviklet automatiserte løsninger som håndterer den nye situasjonen:

Screenshot 3

Avo sine ansatte er en del av det største og mest erfarne miljøet i Norden innen «fremvoksende teknologier» som chatbot og virtuelle assistenter. Vi har lang erfaring med utvikling og implementering av automatiserte løsninger der vi har bidratt både teknisk, strategisk, med prosjektledelse, organisasjonsutvikling og lederstøtte.

Vi tilbyr team som raskt kan kartlegge muligheter for å effektivisere kundedialogen grunnet økning i henvendelser, og utvikle en løsning for automatisert kundedialog. Dette kan eksempelvis være en chatbot og chat som kun etter få dager kan håndtere mesteparten av kundehenvendelsene.


I inneværende situasjon der mange opplever et akutt behov uten selv å ha kapasitet til å starte et nytt utviklingsprosjekt, er vi fleksible og vil sammen finne den beste modellen for den enkelte virksomhet sitt behov, og raskt kunne få virtuelle assistenter opp å gå!Ta kontakt dersom du trenger bistand eller ønsker rådgivning!