Hvordan holde store virtuelle møter og webinarer?

24.03.2020

En ting er å ha gode én-til-én samtaler virtuelt. Hva om man er 10, 100 eller kanskje 1000? Selv i en krevende situasjon som nå, er det gode muligheter for å avholde møter og arrangementer som planlagt – med en vri. Det kan til og med være dere når ut til flere!

Velfungerende virtuell ledelse og teamarbeid er i dag helt kritisk for å kunne opprettholde normal drift, så vel som å bygge kultur og organisasjon. Det handler om å kunne optimalisere samspillet mellom mennesker og teknologi, både for enkeltindivider, mindre og større grupper.

Hvordan nå frem til deltakerne på hjemmekontor?

For å gjennomføre gode virtuelle møter, må innhold og struktur være tilpasset den digitale formen. Hvilken møteplattform som velges bør avhenge av formålet, samt organisatoriske vaner og erfaring. Det florerer av løsninger der ute, og Avo har god erfaring med ulike teknologiplattformer som blant annet Skype, Teams, Teams Live Event, Zoom, BlueJeans, Google Hangouts, Livestorm, med flere, eventuelt en kombinasjon av disse.

Hvordan holde på oppmerksomheten?

I virtuelle møter er det ekstra vanskelig å holde engasjementet og deltakelsen oppe, så vi bruker ofte interaktive elementer i møtene. For eksempel kan quiz, spørreundersøkelser eller meningsmålinger underveis eller direkte etter møtet fungere som krydder til en ellers passiv møteopplevelse.

Hvordan skape en personlig møtearena på nett?

For å lykkes med å skape engasjement anbefaler vi å utforme en visuell identitet for alle digitale møter, for eksempel vignetter. Et tydelig budskap samme med relevant innhold er en sentral suksessfaktor. En samlende grafisk profil for digitale allmøter, samt illustrasjoner av budskapet som formidles, vil være viktig for å lykkes med formidling digitalt.

Gjennom re-design av vår egen identitet har Avo bygget solid kompetanse på grafisk design og illustrasjon. Vi gikk fra en visuell profil som kommuniserte Avo som et vanlig konsulentselskap, til å tørre å vise vår egenart og vilje til å utfordre. Dette har skapt begeistring både internt og eksternt, og har vært et viktig tiltak for kulturbygging i Avo. Vi samarbeider med verdensledende aktører innen design, og arbeidet med vår nye visuelle identitet har fått flere utmerkelser, deriblant DOGA og Gullblyanten.

Dette er en gylden anledning til å trene på kunsten det er å holde gode, virtuelle møter!

Ta kontakt om dere ønsker bistand med å:

  • Forme innhold og struktur best mulig tilpasset virtuelle møter

  • Vurdere valg av møteplattform

  • Bruke interaktive elementer i møtene

  • Kjøre gode testrunder før første møte samt sikrer direkte tilgang på support for å ha en trygghet på at de første store møtene blir vellykkede

  • Skape en personlig møtearena tilpasset virksomhetens visuelle identitet

Let’s kick­start your dig­i­tal transformation

Christoffer Pettersen
Managing Partner