Bedre løsninger med robotisering (Video)

I videoen under får du lære mer om hvordan Trondheim kommune tok i bruk robotisering da pandemien inntraff for å gi bedre løsninger til sine innbyggere. Kommunen har kunnet frigjøre enormt med kapasitet hos de ansatte, og du får blant annet høre mer fra både helsesykepleiere, administrasjon og IT om hvordan dette påvirket dem.

Trd kommune

Let’s kick­start your dig­i­tal transformation

Christoffer Pettersen
Managing Partner