Problemløsning i idretten uten ny teknologi

Det er ikke alltid slik at man trenger å ta i bruk ny teknologi for å løse problemer. I Sandnes kommune sparer man frivillige innen lokalidretten mye tid og frustrasjon gjennom å ha en proaktiv tilskuddsordning.

Sandnes kommune driftilskudd

Idrettslag i kommunen får tildelt tilskudd for å støtte driften, for å sikre et godt og bredt aktivitetstilbud særlig til barn og unge. Men driftstilskudd er en tungvint søknadsprosess, og et tilskudd idrettslag må selv kjenne til og søke for å få tildelt tilskuddet.​ Ideen om forbedringsmulighet kom fra saksbehandleren selv, gjennom engasjement tilknyttet et pågående kontinuerlig forbedrings-initiativ i regi av Avo med fokus på prosessautomatisering med ny teknologi i kommunen. Det var et ønske om å automatisere dagens søknadsprosess for effektivisering, men gjennom å følge enkle steg for problemløsning og LEAN, ble det raskt avdekket at det var et større forbedringspotensial også for innbyggere.​ Søknadsprosessen er i dag helt fjernet, og det er en automatisk og proaktiv tildeling av driftstilskudd som sikrer at aktivitetstilbud til barn og unge i Sandnes kommune får tildelt det driftstilskuddet det er ment å få. ​ Hvordan dette gikk til, og uten anvendelse av ny teknologi, kan du se i videoen under.

Christoffer Pettersen
Managing Partner