Åpenhetsloven

28.06.2023
Morten Anton

Resultat av aktsomhetsvurderingen

I tråd med Åpenhetsloven skal Avo innen 30. juni hvert år offentliggjøre en redegjørelse av de konkrete aktsomhetsvurderingene. I dette arbeidet har vi utført flere aktsomhetsvurderinger for å undersøke og styre risiko for- og negativ påvirkning av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold innad i bedriften og i vår leverandørkjede.


Per 1. mai 2023 har vi benyttet oss av totalt 229 leverandører de to siste årene. Av disse har vi valgt å foreta en aktsomhetsvurdering der vi samlet har kjøpt varer og tjenester for mer enn NOK 250.000 siste to år. Denne grensen resulterte i vurdering av 22 leverandører. Disse leverandørene er lokalisert i Norge, Sverige og Portugal.

Avo vurderer det slik at vi som bedrift opererer i en bransje og på lokasjoner der det er lav risiko for brudd på sentrale områder som personvern, forretningsførsel, HMS, menneskerettigheter og arbeidsforhold. Vi vurderer det også slik at de norske underleverandørene som brukes i oppdrag utgjør en lav risiko.

Når det kommer til internasjonale leverandører av skytjenester vurderer vi at disse representerer medium risiko for brudd på menneskerettigheter og arbeidsforhold. Begrunnelsen for dette er kun at de opererer under et annet lovverk enn det norske, og at vi av den grunn har mindre kjennskap. Disse gruppene følges opp i henhold til våre prosedyrer.

Vi arbeider kontinuerlig med å overvåke gjennomføringen av tiltakene virksomheten har iverksatt og resultatene disse gir.

Avo har ikke avdekket brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Vi har avdekket medium risiko for brudd knyttet til produksjon av mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og dataskjermer, samt hos internasjonale leverandører av skytjenester.

Tiltak gjennomført i 2022 og våren 2023:

  • Gjennomført risikokartlegging av underleverandører
  • Fastsatt kriterier for valg av underleverandører
  • Iverksatt oppdatering av interne etiske retningslinjer (Code of Conduct)
  • Oppdatert de interne varslingsrutinene
  • Etablert varslingskanal for kritikkverdige forhold for interne og eksterne varslere
  • Etablerte to grupper innenfor bærekraft; fotavtrykk og håndavtrykk
  • Opprettholdt medlemskap med Flaskefond og bedret kildesorteringen på kontorene.


Kommende tiltak:

  • Gjennomgang og informasjonsinnhenting fra leverandører i kategorien Høy risiko.


Kontaktinformasjon:

Henvendelser om denne rapporten kan rettes til: morten.haug@avoconsulting.no, CFO i Avo


Her kan du lese mer om prosessen for vårt arbeid med åpenhetsloven.