Hvordan er det å jobbe med Low-Code i Avo?

19.10.2022
Erik Brettingen Johansen

Er du vår nye Low-Code superstjerne? Hils på noen av våre kollegaer og les om deres kule hverdag som Low-Code utviklere!

Hvorfor jobbe med Low-Code?

Low-code er en betegnelse på et visuelt verktøy som erstatter tradisjonelle kodelinjer, for eksempel ved bruk av “drag-and-drop" med forhåndsdefinerte byggeklosser. Disse byggeklossene kan settes sammen til alt fra mindre tjenester og applikasjoner, til større kjerneløsninger. Det geniale med Low-code-verktøy er at man fjerner teknisk støy, og kan gå rett på å løse problemer. Det er derfor slike verktøy er perfekt for Avo, vi kan ha fokus på problemløsing og raskt gi verdi til kundene våre. For meg er det en stor motivasjonsfaktor å se hurtig progresjon, og kunder blir alltid engasjerte når de oppdager hvor kjapt utviklingen går ved bruk av Low-code-verktøy. Dette engasjementet smitter selvsagt tilbake på oss som leverer løsningen.

I Avo får jeg jobbe med fremtidsrettet teknologi som jeg tror på, og jeg kan fokusere på å skape verdi til kundene helt fra start. At jeg i tillegg er omringet av dyktige og engasjerte problemløsere gir meg bare enda en grunn til å digge jobben min!

Houman Mohebbi 3
Houman Mohebbi - Senior Manager / Senior Tech Lead

Hvordan er det å jobbe med Rapid Application Development (RAD)?

"Å jobbe med Rapid Application Development i Avo er som å bygge lego med vennene sine på barneskolen, bare hakket mer utfordrende og med større konsekvenser"

P1111495
Ørjan Frantzen - Seniorkonsulent

For min del er jobbhverdagen ganske variert som følge av alle fasene et RAD-prosjekt gjennomgår. Med utgangspunkt i et problem eller en ide så utforsker prosjektteamet mitt og meg hva det er vi trenger å løse, hvilke behov sluttbrukerne har og ulike måter vi kan imøtekomme de på, hva som er teknologisk og reelt sett mulig å utføre, og hvordan applikasjoner skal designes og konstrueres. Deretter går vi i gang med utvikling, brukertesting og videreutvikling av applikasjonene. Vi jobber designdrevet gjennom hele løpet og arbeider tett sammen med de som faktisk skal bruke dem til slutt, slik at de ender opp med noe de selv har lyst på og kan dra stor nytte av. For en som drives av skaperglede så er det veldig givende å være med hele veien fra en ung ide til et voksent produkt over så korte tidsrom, og se effektene det har på folk i ettertid. På mine prosjekter benytter vi oss av OutSystems-plattformen, som jeg best vil definere som en teknologisk lekeplass med et stort mulighetsrom for å løse problemer. I lys av at RAD er et relativt ungt tjenesteområde så lærer vi også mye sammen underveis og av hverandre på hvert prosjekt.

Hva er det kuleste du har laget så langt?

Det er mange kule prosjekter å velge mellom. Bare i løpet av det siste året har vi utviklet løsninger som automatiserer fakturahåndtering for en bilforhandler, videreutviklet et vedlikeholdssystem for norske jagerfly og hjulpet skoler med planleggingen av eksamener.

Kjetil Steinstø
Kjetil Steinstø - Manager

Alle applikasjonene har ulike mål. De fleste skal gjøre en eksisterende oppgave enklere (og gøyere?) og gjennomføre, mens andre skal skape nye løsninger som er med på å gi en fordel sammenlignet med andre i tilsvarende bransjer. Uansett omfang, så går det sjelden mer enn to uker før vi faktisk har en fungerende, første versjon av det vi lager. Vi itererer selvfølgelig flere runder slik at vi til slutt, forhåpentligvis, endrer opp med noe som er bedre enn det som var forventet.

De store gevinstene med å jobbe på denne måten er at det tar utrolig kort tid fra idé til utprøving, og vi har med oss sluttbrukerne underveis i hele utviklingsløpet.

Hvordan er det å jobbe med menneskene i Avo?

Kulturen er hva som gjør Avo unik! Det er lett å bli kjent med folk både gjennom jobben og aktiviteter på fritiden. Jeg synes det er bemerkelsesverdig hvor dedikerte og involverende alle er her i Avo. Vi hjelper hverandre og lærer av hverandre.

Teamet kan være stort eller lite avhengig av prosjektomfanget. Rollene kan bestå av utviklere, testere, en tech-lead, arkitekter, designere og devops-engineers. Et RAD-team jobber heller aldri alene, ettersom vi i prosjekter ofte kobler på mennesker som jobber med andre teknologier som vi må integrere i løsningen. Eksempler på dette er Conversational AI (også kjent som chatbot), eller RPA (Robotic Process Automation) for å koble løsningen på systemer som ikke har tilstrekkelige API’er.

Etter hvert som du får prosjekterfaring kan du spesialisere deg innen forskjellige roller eller felt, og du blir fort en dyktig kollega som både Avo og kunden kan stole på i prosjekter.

Carina Boom
Avo party
Carina Boom - Manager

Hva er historien bak RAD i Avo?

Lavkodeteknologi med visuell programmering som muliggjør hurtig applikasjonsutvikling er absolutt ikke en ny teknologi og tilnærming. Denne har vært til stede i 15-20 år, men nå er teknologien god og moden, og anerkjent av blant annet Forrester og Gartner som spår at 65% av all applikasjonsutvikling vil være basert på lavkode innen 2024. I Avo har vi som kjent benyttet lavkode plattformer siden vi startet for ca. 5 år siden. Da kundene våre rundt 3 år siden startet å etterspørre løsninger på problemer som vi vanskelig kunne dekke med de da etablerte lavkodeplattformene, bestemte vi oss for å finne den beste lavkode- applikasjonsutviklingsplattformen i markedet og bli “verdensmester” på denne. Valget falt på portugisiske OutSystems (Gartner magic quadrant leader). Hurtig applikasjonsutvikling (RAD) ble etablert som en tjeneste i Avo for ca 2 år siden. Resten er historie som en sier. Vi er i dag nærmere 30 utviklere, tech leads og UX designere som jobber i tverrfaglige team med utvikling av applikasjoner. Verktøykassen vår består av norske Appfarm og Microsoft Power apps (Power plattformen) i tillegg til OutSystems. Vi ser en solid vekst i etterspørsel og en god traction for lavkode i markedet. Vi ansetter kontinuerlig både junior og senior utviklere/tech leads og ‘business engineers’, og anslår veksten til å være signifikant i tiden som kommer.

Ørjan Stange Bye
Ørjan Stange Bye - Director / Head of Low-Code AppDev

Er du interessert i å jobbe med Low-code? Kunne du tenke deg å jobbe som utvikler eller Tech Lead? Vi har ledige stillinger her!

Ørjan Stange Bye
Director / Head of Low-Code AppDev