Seminar: Organisasjonsutvikling som gir resultater

05.03.2024

Norske virksomheter opplever et stigende behov for å kunne tilpasse seg endringer i sine rammevilkår. Samtidig skal de gi brukere og kunder gode opplevelser i gjennom sin tjenesteutøvelse.

UDI var i en slik situasjon da de i 2019 etablerte et organisasjonsutviklingsprosjekt som skulle bidra til å realisere tre strategiske hovedmål:

  • Vi leverer brukervennlige og effektive tjenester
  • Brukerne våre møter en enhetlig offentlig forvaltning
  • Ett UDI som leverer resultater sammen

For å nå disse målene innså UDI at de måtte finne nye måter å jobbe, lede, styre og organisere seg på.

I praksis ville dette bety styrket samarbeid og målstyring på tvers av organisasjonen og med samarbeidende etater. Dette skulle gjøres med brukeren i fokus, gjennom smidig arbeidsmetodikk, og ved å engasjere tverrfaglige team til løpende prioriteringer og forbedringer. Rammen var en tydelig tillitsbasert ledelsesmodell.

Arbeidet førte til at UDI ble nominert til Bedre stat-prisen 2024 med tiltaket «Heldigitale, oppmøtefrie tjenester».

Nysgjerrig på å lære mer?

Sammen med AFF har vi invitert UDI til å dele sine erfaringer med konkrete eksempler fra denne prosessen. De vil også dele noen viktige læringspunkter. På arrangementet vil du møte ledere og medarbeidere fra UDI, samt konsulenter fra AFF og Avo som har bistått i prosessen. Vårt mål er å skape felles dialog om organisasjonsutvikling i praksis, slik at alle får inspirasjon til å ta grep i egen virksomhet.

Tid: Tirsdag 2. april 2024 klokken 14.00–16.00

Sted: Hos AFF i Drammensveien 44

MELD DEG PÅ HER

Velkommen!

Ta kon­takt