Volte - Fra konsept til konkurransedyktig tjeneste på to uker (webinar)

17.06.2021
Andreas Evensen

I løpet av to uker utviklet et tverrfaglig team, bestående av folk fra BKK Strøm AS/Volte, Appfarm, Bleed og Avo, en helt ny digital strømtjeneste for bedrifter. I dette webinaret får du høre historien om hvordan vi gjorde det, samt hvilke lærdommer vi har gjort oss underveis i prosessen.

Vil du vite mer?

Ørjan Stange Bye
Director / Head of LowCode AppDev